درود بر مازندران

به یاد همکلاسیهای سال اول دبستان

به یاد همکلاسیها

(یک نفر بین ما نیست – روحش شاد)

خانم طبری معلم سال اول دبستان

1

مهران مسلمی پطرودی (خودم)

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

2

امید مسلمی پطرودی

مهندس عمران

3

محمدعلی مسلمی پطرودی

مکانیک کشتی

4

حسین مسلمی پطرودی

کارشناس ریاضی

5

حمیدرضا مسلمی پطرودی

کارشناس مدیریت بازرگانی

6

مهدی مسلمی پطرودی عین

یادش بخیر خانم معلم موقع حضورغیاب برای اینکه اسم این دو دوستمونو بخونه چون نام پدر یکی عزیزاله و نام پدر یکی دیگه غلامعلی بود با عین و غین صدا می زد. حالا  دیگه مهدی مسلمی عین روحش اون بالابالاهاست و منتظر یه فاتحه...

خدا بیامرزه

7

مهدی مسلمی پطرودی غین

آزاد - شیلات

8

رحمان مسلمی پطرودی

کاردانی حسابداری

9

مهرداد اندار پطرودی

آزاد- کشاورزی

10

فرزاد فتحی پطرودی

آزاد- کشاورزی

11

بیژن فتحی پطرودی

مهندس عمران

12

وجیه اله فتحی پطرودی

مهندس الکترونیک

13

روح اله احسانی پطرودی

لیسانس بهداشت محیط

14

قاسم جعفری پطرودی

لیسانس حسابداری

15

منان جعفری پطرودی

آزاد- شهرک صنعتی

16

قاسم فتحی پطرودی

آزاد- کشاورز

17

مهدی جعفرزاده

آزاد

18

عبداله قاسمی پطرودی

ناجا

19

سید احسان قربانیان

آزاد- بنا

20

جنداله مشمولی پطرودی

لیسانس اقتصاد

21

قاسمعلی مشمولی پطرودی

آزاد- شیلات

22

سبحان اصغری پطرودی

آزاد

23

کیهان جانباز پطرودی

آزاد- شیلات

24

عیسی محمدپور پطرودی

آزاد

25

محمد قدمی پطرودی

آزاد- بنا

26

برهان قربانی پطرودی

آزاد

27

صابر نوریفر پطرودی

... 

28 و ...

اگه این وبلاگ را دیدید لطفا نظر بدین...