بیاد همکلاسی های دوره دبیرستان-سوم ریاضی c - مدرسه شهید قاسمی کوهی خیل

امید مسلمی پطرودی

وجیه اله فتحی پطرودی

بیژن فتحی پطرودی

منان جعفری پطرودی

قاسم جعفری پطرودی

مهران مسلمی پطرودی

الیاس اولادزاد

میثم شکرالهی

رحمان احمدی

مهدی غلامی

میراحمدی

میرحسین حسینی

سیداحمد حسینی

سجاد سلیلی

علی احمدی دونچالی

و ...

 برخی از دوستان متاسفانه از قلم افتادند، لطفاً

در تکمیل این اطلاعات کمک کنید

به ادرس ایمیل

mehr7mehr7@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 26 بازدید